ลบ แก้ไข

สร้างความเข้มแข็งของไทยก่อนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Strengthening the Thai E


            ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความกลัวในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในระดับภูมิภาค

อ่านต่อ.... 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,601 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean