ลบ แก้ไข

เว็บไซต์สินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทย

Launching of Cultural Cy

 
            นักช้อปสินค้าออนไลน์ที่กำลังมองหาสินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยจะได้พบกับเว็บไซต์ใหม่ในการซื้อสินค้าอย่าง www.culturalmall.in.th ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มช่องทางการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

            กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทยและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,539 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซีย(MITI) เปิดเผยว่า มาเลเซียดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้ 3.8774 หมื่นล้านริงกิต (ประมาณ 1.166 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2556...
  by Editor Bow
 • ปะรเทศไทยเป็นส่งออกมากเป็นอันดับ 12 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไทยจึงมีความสำคัญสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงมีส่วนสร้างความมั่นคงด้านอาหารของโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • แรงงานฝีมือไทยจำนวน 60,000 คน จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมจะเริ่มต้นในปี 2014 ถึง 2016...
  by dogTech
 • ประเทศพม่าเริ่มต้นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อนำไปสู่​​การเชื่อมต่อกับประเทศอื่นในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME)...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean