ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเลือกตัวประเทศในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

            รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในช่วงปี 2013-2015 โดยดร. เสรี นนทสูติได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศในฐานะที่มีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาปริญญาเอกของด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรและทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและรองประธานของสถาบันการวิจัยและพัฒนารัฐวิสาหกิจและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการคลัง

            ในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นโดยผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,477 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
  by dogTech
 • จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015...
  by dogTech
 • เอกอัครราชทูตจอร์แดนเข้ามอบหนังสือราชการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจอร์แดนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตระหว่างราชอาณาจักรฮัชไมต...
  by dogTech
 • เอพี - คนงานชาวจีนมากกว่า 150 คน ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายถูกปล่อยตัวในวันนี้ (30) ในการอภัยโทษของผู้นำพม่าที่ทำให้นักโทษเกือบ 7,000 คนเป็นอิสระ คำแถลงของกระทรวงข้อมูลข่าวสารระบุว่า นักโทษ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean