ลบ แก้ไข

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมการสำหรับอาเซียน

Developing Tourism Profe


            กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการในการพัฒนาบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) โดยบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            วัตถุประสงค์ของ MRA คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวภายในอาเซียนและปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,628 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • เกาะแกร์ (Koh Ker) เกาะแกร์(Koh Ker)คือชื่อของหลุ่มปราสาทเก่าโบราณ เป็นชื่อของเมืองหลวงของอาณาจักขอมในอดีต เกาะแกร์อยู่ห่างจากเสียมราฐ 100 กม เป็นนครที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ ประมาณปีเริ่มจาก 921...
    by Editor Bow
  • โครงการ Green bus จะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนในเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์, หลวงพระบางและคุนหมิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะหาคู่ลงทุนร่วมเพื่อการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต...
    by dogTech
  • นักท่องเที่ยวเกือบ 2ล้านคนจากประเทศไทยเลือกที่จะเดินทางไปเยือนประเทศลาว จึงทำให้นักท่องเที่ยวไทยมีจำนวนมากที่สุดจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศลาว นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศลาวเมื่อปีที่แล้วมีมูลค่ารวม...
    by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean