ลบ แก้ไข

ประเทศไทยส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักในการเป็นอาเซียน

ประเทศไทยส่งเสริมความเข้

 

            กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในอาเซียน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเตรียมประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียนได้มอบหมายให้ทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความตระหนักในการเป็นอาเซียน

            ในส่วนของประเทศไทยได้มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงของชุมชน, กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างอาเซียนและด้านเศรษฐกิจ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,031 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ในปี 2558 จะมีการเปิดเขตการค้าเสรีของอาเซียน หรือ AEC การเปิดเขตการค้าเสรี ไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนย้าน สิ่งของ หรือวัตถุดิบเท่านั้น หากมีการเปิดตลาดแรงงานได้อย่างเสรี มันจะเป็นการเพิ่มโอกาส หรือมีผลเสียอย่างไร...
    by Editor Bow
  • 5 ประเด็น ที่ต้องจับตามองใน อาเซียน เรื่องของพม่า ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ฟิลิปปินส์ การเปลี่ยนประธานอาเซียน จะมีการเลือกขึ้นในปีนี้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากAsean Weekly : จับตา 5 ประเด็นร้อน...
    by Editor Bow
  • ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานจัดทำส่วนมากจะเกี่ยวโยงไปถึงนโยบายดังกล่าว หรือถ้าเป็นภาษาพูด ส่วนใหญ่จะใช้ว่า เข้าสู่ AC บ้าง เข้าสู่ AEC บ้าง...
    by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean