ลบ แก้ไข

ประเทศไทยส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักในการเป็นอาเซียน

ประเทศไทยส่งเสริมความเข้

 

            กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในอาเซียน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเตรียมประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียนได้มอบหมายให้ทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความตระหนักในการเป็นอาเซียน

            ในส่วนของประเทศไทยได้มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงของชุมชน, กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างอาเซียนและด้านเศรษฐกิจ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,043 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รอบรู้ภาษาอาเซียนสิงคโปร์ ภาษา ภาษาสิงคโปร์ สนทนาภาษาสิงคโปร์ จ่างเตอ : หนี่ สี่ ฮวน ทิง เสินเมอ ย่าง เตออินเย่ เธอชอบฝังเพลงประเภทไหนหรอ หลิงชือ : หว่อ เสินเมอ อินเย่ตัวสี่ฮวน,ต้านวื่อ หว่อ จุ้ยสี่ฮวน หลิวสิงอิงเย่...
  by Editor Bow
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมที่จะลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)...
  by dogTech
 • ปัจจุบันประเทศที่มี 4G ไม่กี่ประเทศ แต่คุณภาพล่ะ? บรูไน จัดเป็นประเทศที่มีประชากรต่ำกว่า 5แสนคนแต่กลับมีเทคโนโลยี 4G ใช้ในประเทศแล้ว โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ 1ใน 2รายคือ DST กำลังเปิดให้บริการอยู่...
  by Editor Bow
 • ประชาคมอาเซียน...เป็นการรวมกลุ่ม 10 ประเทศแห่ง เอเชียอาคเนย์ โดยปัจจัยเงื่อนไขไว้ 3 เสาหลักคือ การเมือง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ...!! ประเด็นหลังนี้รู้สึกว่าแต่ละประเทศจะให้ความสำคัญมาก เพราะมันหมายถึง ฐานของความมั่นคง...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean