ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมพัฒนาวิศวกรเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเทศไทยเตรียมพัฒนาวิศว
 

            นายกรัฐมนตรีได้เน้นความจำเป็นในการเร่งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือและวิศวกร เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะลงทุนใน โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น

            การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยจะสร้างการจ้างงานจำนวน 500,000 ตำแหน่งใน 7 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการในตลาดแรงงานและวิศวกรรม ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้แรงงานเท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ


 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,482 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean