ลบ แก้ไข

ไทยและเวียดนามเตรียมกระชับความสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่ ASEAN

ไทยและเวียดนามเตรียมกระช            สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความเห็นที่กระชับความสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อการปลูกฝังให้ประชากรในประเทศตัวเองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

            นอกเหนือจากการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกันในด้านต่างๆ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่จะช่วยรวมตัวประเทศไทยและเวียดนามให้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้อธิบายเพิ่มว่า ในหมู่ประชาชนในเวียดนามได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางการศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตามการประเมินล่าสุดของก็พบว่าประชาชนเวียดนามส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในระดับที่น่าพอใจ

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,732 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ริทธี ปาน ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวกัมพูชา ต้องหลบหนีออกจากค่ายแรงงานอันโหดร้ายภายใต้การปกครองของเขมรแดงเมื่อมีอายุ ได้เพียง 15 ปี และนับแต่นั้นก็ไม่เคยได้พบกับพ่อแม่ หรือน้องสาวของตัวเองอีกเลย ภาพยนตร์เรื่อง The Missing...
  by Editor Bow
 • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า อุตสาหกรรมไทยที่มีความโดดเด่นและมีทิศทางในการขยายตลาดได้ดีที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2558 ได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ...
  by Editor
 • กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี...
  by dogTech
 • อาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 2558 เพื่อกำหนดทิศทางการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต โดยผู้น าอาเซียนได้ร่วมกันให้การรับรองปฏิญญาเนปิดอว์ ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean