ลบ แก้ไข

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นมหานครอาเซียน

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเป็น            กรุงเทพมหานครจะถูกแผนปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อทำให้กรุงเทพฯกลายเป็นมหานครอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆในด้านการค้าการลงทุน, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 7 พื้นที่เพื่อการพัฒนา

            พื้นที่แรก คือพื้นที่แห่งการค้า โดยจะมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการจัดตั้งศูนย์ SMEs แห่งอาเซียนและศูนย์การค้าสินค้า OTOP โดยจะเปิดบริการในกรุงเทพฯ

            พื้นที่ที่สอง คือพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยจะให้บริการผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและการให้บริการพิเศษสำหรับชาวมุสลิม โดยจะมีการฝึกอบรมภาษามลายูและภาษาอาหรับ เพื่อการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามัสยิดและร้านอาหารฮาลาลในบริเวณกรุงเทพฯ

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,326 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยได้มีการขยับขยายการเจริญเติบโตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่ใช้ประโยชน์จากตลาดเดียวหลังจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2015 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)...
  by dogTech
 • เออีซีคือ การสร้างโอกาสให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รัฐบาลจึงวางนโยบาย สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสของ SMEs และเป็นสินค้าที่คนไทยผลิตได้เอง...
  by Editor
 • ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน(OSS) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
  by dogTech
 • การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนเพิ่มขึ้น 5 เท่า หรือ 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในงานแถลงข่าวการประชุมอาเซียน - จีน นายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean