ลบ แก้ไข

ประเทศไทยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเตรียมการสำหรับ AEC

ประเทศไทยส่งเสริมเศรษฐกิ            ในการเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ประเทศไทยได้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสมดุลทางการลงทุน ซึ่งก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

            ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยจะดึงดูดนักลงทุนไทย ด้วยการขยายโอกาสในการลงทุน

            นอกจากนี้รัฐบาลยังมองเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะสร้างเส้นทางคมนาคมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นขยายธุรกิจท้องถิ่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,417 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หนุนพัฒนาฝีมือแรงงานและองค์กรดีเด่น ยกระดับหน่วยคุณภาพ เน้น 3 โครงการหลักสู่อาเซียน... นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานมอบรางวัลงานส่งเสริมระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557...
  by Editor
 • นายกรัฐมนตรีได้เน้นความจำเป็นในการเร่งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือและวิศวกร เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะลงทุนใน โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น...
  by dogTech
 • ถ้าแรงงานมีมาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของแรงงาน ด้วยนโยบายนี้ทำให้บริษัทด้านการก่อสร้างของไทยสามารถชนะบริษัทอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ด้วยเหตุผลที่ไทยกำลังนำหน้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง...
  by dogTech
 • การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้จะตามมาด้วยการเปิดเสรีด้านการลงทุนในแถบภูมิภาคนี้ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนมากขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยๆ งามๆ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean