ลบ แก้ไข

AEC กับข้อได้เปรียบของประเทศไทย

AEC กับข้อได้เปรียบของปร                 ผลเชิงบวกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย คือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการซื้อขายกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างอิสระมากขึ้นและง่ายขึ้น โดยประเทศไทยสามารถลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นโดยอุปสรรคน้อยลง ในแง่ของการซื้อขาย ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง และการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคอาเซียน นั้นทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่า

                นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถเป็นศูนย์กลางของการประชุมระดับชาติ การจัดนิทรรศการต่างๆและการสื่อสารโทรคมนาคม โดย AEC จะช่วยให้ผู้ผลิตในไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตที่สามารถนำเข้ามาในราคาถูกจากสมาชิกในกลุ่มอาเซียน นั้นทำให้โอกาสของการลงทุนจะเกิดขึ้นง่ายกว่าในปัจจุบัน

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,450 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ภาคธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการพยายามเชื่อมต่อทางธุรกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เพื่อที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค...
  by dogTech
 • ชาวนาในเวียดนามกำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวปลายปีที่แล้วมา โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามประเมินว่า มีข้าวที่รอจำหน่ายอยู่มากถึง 4.3 ล้านตัน สาเหตุหลักๆ...
  by Editor Bow
 • วันที่ 30 กันยายน ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือตลาดโอท็อป เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชาวสวนลองกองจากอำเภอลับแลต่างนำผลผลิตลองกองที่คัดช่อ เบอร์ 1-2-3...
  by Editor
 • ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean