ลบ แก้ไข

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่

 
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว, กัมพูชาและพม่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิด AEC เนื่องจากผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตากกลุ่มการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไทยกัมพูชา,ลาว,พม่าและเวียดนาม ทำให้แพคเกจทัวร์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปทางทิศเหนือของประเทศไทยและตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา,ลาวและพม่ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น เชียงรายเป็นจังหวัดเดียวที่มีสามสนามบินที่สามารถบินต่อไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมากรุงเทพฯเพื่อทำการบินต่อไปไปย่างกุ้งหรือเวียงจันทน์

กฎระเบียบชายแดนที่ผ่อนคลายลงในเขตแม่สายช่วยให้การเดินทางไปยังประเทศพม่าเป็นไปอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสายการบินให้บริการทุกวันไปยังประเทศลาวและสามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินไปยังหลวงพระบางและปากเซเป็นเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไม่ต้องย้อนกลับมาที่กรุงเทพฯ


 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,056 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • "รู้สึกสนใจงานเชื่อมมาตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนในสาขานี้ในระดับ ปวช.ปี 1 (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ฝึกซ่อมเรื่อยๆ ใช้เวลาหลังเลิกเรียน หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยบ้าง...
  by Editor
 • asean สิงคโปร์ (Singapore) ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ที่ตั้ง: เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 117'35" เหนือ ลองจิจูด 10351'20" ตะวันออก...
  by Editor Bow
 • ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก...
  by Editor Bow
 • ดูผิวเผินมาเลเซียเป็นประเทศทันสมัยที่สุดในอาเซียน แม้แต่สิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดกลาง มีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจคือ มาเลย์ จีน อินเดีย และชาติอื่นๆ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean