ลบ แก้ไข

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

AEC จะพลิกโฉมการท่องเที่

 
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว, กัมพูชาและพม่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิด AEC เนื่องจากผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตากกลุ่มการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไทยกัมพูชา,ลาว,พม่าและเวียดนาม ทำให้แพคเกจทัวร์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปทางทิศเหนือของประเทศไทยและตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา,ลาวและพม่ามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น เชียงรายเป็นจังหวัดเดียวที่มีสามสนามบินที่สามารถบินต่อไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมากรุงเทพฯเพื่อทำการบินต่อไปไปย่างกุ้งหรือเวียงจันทน์

กฎระเบียบชายแดนที่ผ่อนคลายลงในเขตแม่สายช่วยให้การเดินทางไปยังประเทศพม่าเป็นไปอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสายการบินให้บริการทุกวันไปยังประเทศลาวและสามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินไปยังหลวงพระบางและปากเซเป็นเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไม่ต้องย้อนกลับมาที่กรุงเทพฯ


 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,827 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังประสบกับอุปสรรค ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ แต่ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า...
  by dogTech
 • เมื่อเร็ว ๆ นี้จ.ลําพูน ร่วมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by Editor
 • ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชี้แจงว่า เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการ...
  by dogTech
 • weloveshopping.com บทบาทของ มาเลเซีย อาเซียน นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2500 เป็นต้นมา ผู้นำและรัฐบาลมาเลเซียต่างให้ความสนใจต่อการร่วมมือในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean