ลบ แก้ไข

การค้าไทย-กัมพูชาในปัจจุบันยังแข็งแกร่ง

Thai-Cambodian trade str

 

            ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก

            ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทยประจำสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชากล่าวว่า ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าทางกัมพูชามีความเชื่อมั่นในด้านการค้าทวิภาคีว่าจะทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

            ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจของทั้งสองประเทศยังคงดีต่อกันและดูเหมือนว่า ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองไม่ได้มีผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศตามแนวชายแดนอย่างกัมพูชา

 

อ่านว่า

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,636 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean