ลบ แก้ไข

การค้าไทย-กัมพูชาในปัจจุบันยังแข็งแกร่ง

Thai-Cambodian trade str

 

            ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองและสถานการณ์ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก

            ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตไทยประจำสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชากล่าวว่า ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าทางกัมพูชามีความเชื่อมั่นในด้านการค้าทวิภาคีว่าจะทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

            ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจของทั้งสองประเทศยังคงดีต่อกันและดูเหมือนว่า ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองไม่ได้มีผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศตามแนวชายแดนอย่างกัมพูชา

 

อ่านว่า

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,008 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐบาลไทยได้แสดงความเห็นในการสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้าง Single visa ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ เพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในเอเชีย โดยการเกิดขึ้นของ Single visa ในอาเซียนจะครอบคลุม 10 ประเทศและ...
  by dogTech
 • รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการประเทศเป็นประธานในการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ...
  by dogTech
 • ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น...
  by dogTech
 • นายสุชาติเลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวในการเสวนาเรื่อง "Land Link ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ ASEAN Hub" ว่า จีนได้วางแผนพัฒนา "มณฑลยูนนาน" ให้เป็นประตูเชื่อมต่อกับเอเชียใต้และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean