ลบ แก้ไข

อนาคตที่สดใสสำหรับแรงงานฝีมือไทย


 

            ช่างเชื่อม, ช่างไม้และนวดแผนโบราณจะได้รับโอกาสในการทำงานภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2015 ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของแรงงานที่ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานได้ระบุ 7 อาชีพที่คนไทยจะบทบาทมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในช่วงปลาย 2015

            โดยอาชีพที่จะมีโอกาสทางการทำงานมากขึ้นประกอบด้วย ช่างเชื่อมโลหะและอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติ (MAG), ช่างเชื่อมทังสเตนด้วยก๊าซ (TIG), ช่างเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลส, ช่างเชื่อมท่อ HDPE, ช่างประกอบท่อเหล็ก, ช่างไม้, พนักงานนวดแผนไทยและพ่อครัวอาหารไทย

            แรงงานไทยเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการสูงในประเทศเพื่อบ้านที่มีการพัฒนาของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น สิงคโปร์และบรูไน นอกจากนี้แรงงานในภาคการบริการยังจะได้รับโอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศมาเลเซีย

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,607 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean