ลบ แก้ไข

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาเป็นโซนพิเศษเพื่อการส่งออกสู่อาเซียน


 

            รัฐบาลไทยตระหนักว่า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมใน ส่วนอื่นๆของประเทศไทยทำให้รัฐบาลออกแบบกลยุทธ์ที่จะสร้าง 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นโซนพิเศษ เพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคหลังการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน

            5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเป็นโซนพิเศษ ประกอบด้วย 2,901 หมู่บ้านในจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, เทพา, นาทวีและสะบ้าย้อย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและประชาชนในท้องถิ่นยังพูดภาษามาเลย์ในแบบที่เรียกว่ายาวี

 

อ่านต่อ

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,047 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายสมสะหวาดเล่งสะหวัดรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย กมมะสิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนของทางการลาว...
  by Editor
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มอาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อยืนยันความสำคัญของอาเซียนและการตกลงในการสำรวจโอกาสใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที...
  by dogTech
 • นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of...
  by dogTech
 • อาเซียนจะเปิดตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพพิเศษในปี 2015 โดยมีหลายอาชีพที่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษและมีประสบการณ์ เช่น ช่างเทคนิค ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อม เป็นต้น นอกจากนี้แม้ว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean