ลบ แก้ไข

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ไฟเขียวธุรกิจต่างชาติ

คณะกรรมการการประกอบธุรกิ
 

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ( ม.ค.–มิ.ย. ) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว 207 ราย เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% มีเงินลงทุน 8,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% และมีการจ้างงานคนไทย 4,370 คน เนื่องจากนักธุรกิจต่างชาติยังมั่นใจในเศรษฐกิจไทยรวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
 
"ในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจจะพิจารณาถึงคำรับรองการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้วิทยาการ ทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการที่นำมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการผลิต การค้า การบริการ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือโครงการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ตลาด เป็นต้น”

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,155 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพวันที่ 31 ม.ค.2557 เครื่องหมายการค้าทาโกเบลล์ (Tacho Bell) ติดอยู่บนผนังด้านหลังตรา KFC ไดรฟ์ธรู สาขาซอกัส แมสสาชูเส็ต ทั้งสองแบรดน์นี้เช่นเดียวกันกับพิทซาฮัท เป็นของบริษัทยัมแบรนด์ (Yum Brands)...
  by Editor
 • บริษัท Eastern Commercial Leasing(ECL) ของไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับ Premium Financial Services (PFS) ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนด้านเงินทุนในตลาดรถมือสอง เพื่อขยายตลาดรถมือสองร่วมหลังภายหลังการเปิดประชาคม AEC...
  by dogTech
 • เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากเป็นอันดับสองรองจากจาการ์ต้า มีประชากรในปี 2556 เท่ากับ 45 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ "บันดุง...
  by Editor
 • ประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้โอกาสธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเตรียมตัวเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ออกกลยุทธ์สำคัญในการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean