ลบ แก้ไข

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน
 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน(สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยมีนายขจร  วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และภาคท้องถิ่นชุมชน
 
กิจกรรมประกอบด้วย การสรุปผลการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, การอภิปรายเรื่อง สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดบูรณาการเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน และการเสวนาหัวข้อ คุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์สู่อาเซียน

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,562 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการเดินทางถนนตามเส้นทาง R3A จากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทยไปยังเมืองคุนหมิงในภาคใต้ของประเทศจีน ในโอกาสการครบรอบ 20 ปี...
  by dogTech
 • ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุ ดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนัก ภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทว่าดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ด้วยสภาพ...
  by Editor
 • เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก...
  by dogTech
 • ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอาเซียนเพื่อการเตรียมการในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean