ลบ แก้ไข

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฟ้นวรรณกรรมเด่นเชื่อมสัมพันธ์ "อาเซียน"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-ต่างประเทศ เพื่อใช้วรรณกรรมในการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นการสื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศอาเซียน เนื่องจากผลงานวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว และช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนำไปสู่การรู้เขารู้เราได้เป็นอย่างดี
 
นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมนักเขียนของประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,139 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • คนไทยหลายๆคน ยังไม่รู้เรื่องเลยว่า AEC คืออะไร ไทยไม่มีความตื่นตัว ในเรื่อง AEC เลย มันเป็นปัญหาหนัก เรื่องการตื่นตัวหรือความพร้อม ไทยอยู่อันดับท้ายๆเลยทีเดียว และทำให้เกิดการเสียเปรียบ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77วาระปี 2559 ซึ่งนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศแล้ว...
  by dogTech
 • สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน สปป.ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ....
  by dogTech
 • ประเทศไทยร่วมงานกับคู่ค้าของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆเพื่อที่จะสร้างหน่วยธรรมาภิบาลทั่วโลก...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean