ลบ แก้ไข

อาเซียน-อินเดีย

อาเซียน-อินเดีย
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-อินเดีย เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยเป็นความสัมพันธ์
อย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วน โดยมีเอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Properity) กำหนดแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกองทุนอาเซียน-อินเดีย (ASEAN India Fund) เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินความร่วมมือต่างๆ ด้านการเมืองและความมั่นคง อินเดียได้เข้าเป็นภาคีสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) เมื่อปี พ.ศ.2546 และรับรองแถลงการณ์ร่วมกับอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล และเข้าเป็นสมาชิกของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในปี พ.ศ.2548

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,697 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ "OTOP" เป็นหนึ่งในแผนกการที่รัฐบาลจะได้รับการส่งเสริม เพื่อการขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by dogTech
 • นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปลายปี 2558 ไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เต็มรูปแบบ ดังนั้นกรมฯจึงได้เตรียมความพร้อม รองรับการขยายตัว ของการค้าและการลงทุน...
  by Editor
 • เกษตรกรกำลังเก็บผลกาแฟที่ปลูกอยู่ภายในไร่ ที่จ.เซินลา ทางตะวันตกของกรุงฮานอย สมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนามระบุว่า ในปีนี้เวียดนามครองตำแหน่งประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงบราซิลเท่านั้น....
  by Editor
 • ประเทศไทยต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและจะมีการสร้างชุมชนการลงทุนในประเทศไทย โดยจะเป็นการลงทุนสำหรับประชาชนในอาเซียน โดยมีการรวมกับ ประเทศจีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean