ลบ แก้ไข

ปรับปรุงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC


 


                กระทรวงแรงงานจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015 โดยการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีฝีมือภายใต้กรอบจะแบ่งเป็นสองประเภท คือการค้าและการบริการภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการและการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันภายใน (MRAs)

                ภายใต้ข้อตกลง MRAsของสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพในเจ็ดสาขาที่กำหนด คือ วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การสำรวจ, การพยาบาล, การแพทย์,ทันตกรรม, บัญชี, โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้แรงงานที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนและเป็นการสร้างการพัฒนาร่วมกันภายในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,534 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจาก ก.ล.ต. บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนในภูมิภาค...
  by dogTech
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3.ความยุติธรรมและสิทธิ 4.ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน...
  by Editor Bow
 • 3 เสาหลักอาเซียน การรวมตัวกันทำให้เราแข็งเกร่ง และทำประโยชน์มากกว่าประเทศเดียว แต่ก่อนจะไปถึงที่หมาย เราต้องผ่าน3 เสาหลักอาเซียน - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security CommunityASC)...
  by Editor Bow
 • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "อาเซียนของฉัน ฝันของเรา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๗.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean