ลบ แก้ไข

พัฒนาแรงงานเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Professional Qualificati


                สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรฐานการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานในภาคเกษตรเพื่อจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนามาตรฐานในการประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหลังจากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2015

                โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของแรงงานใน 48 ภาคครอบคลุมทั่ว 500-600 อาชีพ อย่างไรก็ตามยังคงมีการประกอบอาชีพจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยภาคธุรกิจเหล่านี้ ทางสถาบันจึงจะต้องออกมาตรฐานการประกอบอาชีพขึ้นในปี 2015 โดยจะเชิญสมาชิกของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการเพื่อที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการประกอบอาชีพสำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,077 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย (Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559...
  by dogTech
 • พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย...
  by dogTech
 • กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ได้อ้างว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคนี้โดย Eria...
  by dogTech
 • เจ้าแม่แห่งวงการค้าปลีกของฟิลิปปินส์ เทเรสิตา ซี-โคสัน เปิดเผยกับสำนักข่าวของฟิลิปปินส์ว่า การเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น่าจะทำให้เกิดการไหลเข้ามาของสินค้าจากประเทศสมาชิก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean