ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพัฒนาคุณภาพครูเพื่อ AEC

Thailand to Study ASEAN
 

                 ประเทศไทยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับประเทศอาเซียนอื่นๆในด้านของมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครูผู้สอนในประเทศไทย

                โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ คือ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละประเทศอาเซียนใช้ในการคัดเลือกบุคลากรด้านการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิธีที่จะพัฒนามาตรฐานของอาชีพนี้ เนื่องจากทุกประเทศในอาเซียนควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาก่อนการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,048 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มองจุดอ่อนการศึกษาไทย "แม้จะอยู่กลางๆ แต่ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สูงขึ้นมา 19 อันดับ หากไทยยังย่ำอยู่ที่เดิม...
  by Editor Bow
 • ขอขอบคุณที่มา : Infographic Move...
  by Editor
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ๑๑ ประเทศ...
  by dogTech
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean