ลบ แก้ไข

ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 
ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิ
 
นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยในปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ได้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีพันธสัญญาที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทย ได้รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร และที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ประกอบกับใน ปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์มิตรไมตรี ของคนไทย ความเป็นอยู่แบบไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชื่อโครงการ “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” (ASEAN ONE MULTICULTURAL FESTIVAL 2015) โดยใช้พื้นที่ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เพื่อสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน การจัดแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดงาน

อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,905 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยและชดเชยการลดลง ของการส่งออกในปี 2013 โดยตามรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงว่า...
  by dogTech
 • ลุ่มวัดพรัมบานัน อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่บริเวณนี้สร้างขึ้นใคริสนศตวรรษที่ ๑๐ (พุทธศตวรรษที่ ๑๕) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเพื่อบูชาพระศิวะในอินโดนิเซีย เหนือขึ้นไปจากศูนย์กลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส...
  by Editor Bow
 • เกาะช้างในจังหวัดตราดจะได้รับการเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ ในอาเซียนเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และจะยังเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Dasta...
  by dogTech
 • เจดีย์ทองอร่ามองค์นี้ เป็นจุดเยี่ยมเยียนอันสำคัญของเมืองโมนยวา เริ่มสร้างในปีแรก ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เจดีย์สัมพุทเธ (Thanboddhay Paya) หรือ ชัดๆ ตามไวยากรณ์พม่า ก็ต้องเป็น "ตัม โบ้ย เด่ พญา" มีองค์เจดีย์เล็กๆ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean