ลบ แก้ไข

สศอ. เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค

สศอ. เตรียมขับเคลื่อนยุท
 
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อสนองรับต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของภูมิภาคที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตจากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน (AEC) สศอ. จึงเตรียมผลักดันนโยบายขับเคลื่อนแผนการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (โซนนิ่ง) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค และแผนยุทธศาสตร์การกระจายอุตสาหกรรมสู่เมืองศูนย์กลางที่มีความชำนาญด้านอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการกระจายอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC และผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกัน 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,572 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัทของประเทศไทยมีการลงทุนทำธุรกิจในประเทศพม่าในด้านการตั้งโรงงานผลิตสินค้าและ การขายสินค้าประเทศพม่ามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับบริษัทของไทยเมื่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มต้นในปี 2015...
  by dogTech
 • นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง มองการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ผ่านร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่ใช่เพียงการยกระดับระบบคมนาคมของประเทศครั้งใหญ่เท่านั้น...
  by Editor Bow
 • อีกเพียงไม่ถึง 8 เดือนจากนี้ ไม่เพียงจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของผู้คนทั่วโลก ยังเป็นวัน ดีเดย์ ที่ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economics Community : AEC...
  by Editor
 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร ประเด็นแรก คือ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean