ลบ แก้ไข

ผู้ประกอบการชายแดนเชียงราย ปรับแผนธุรกิจรองรับเออีซี

ผู้ประกอบการชายแดนเชียงร
 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนของภาคเหนือและประเทศไทย ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ เมียนมา และสปป.ลาว รวมทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจีน (ตอนใต้) ผ่านเส้นทางคมนาคมทางแม่น้ำโขง นอกจากนี้เชียงแสน ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีเมืองและกำแพงเมืองโบราณที่คงสภาพความสมบูรณ์ มีวัดหรือพระธาตุโบราณอายุกว่า 1,000 ปี มากถึง 100 กว่าแห่ง มีสามเหลี่ยมทองคำ ที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเดินทางมาท่องเที่ยว 
 
ในเดือนธันวาคม 2558 นี้ กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศจะประกาศรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (Asean Economics Community) คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, เมียนมา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่ไม่มีข้อจำกัด ฯลฯ ส่วนประเทศไทยถูกชูเป็นสาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน ดังนั้นธุรกิจโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น เรามาดูกันว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ที่ชายแดนจะปรับตัวกันอย่างไรกันบ้าง 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,587 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean