ลบ แก้ไข

การประชุมฟอรั่มอาเซียนด้านการลงทุน


 

                การประชุมฟอรั่มเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจของอาเซียนที่ครอบคลุมความตกลงด้านการลงทุน (ACIA) ในหมู่นักลงทุน โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศบรูไนเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้แทนจาก ASEAN-BACและสื่อ

                หัวข้อการประขุมคือ  "การลงทุนการปฏิรูปในบรูไนดารุสซาลามผ่านเอซีไอเอ" โดยจะกล่าวถึงคุณสมบัติเด่นของเอซีไอเอและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบรูไนดารุสซาลามและภูมิภาคอาเซียน ตามมาด้วยการสัมมนาเพิ่มเติมในเชิงลึกเกี่ยวกับเอซีไอเอเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,366 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยและประเทศลาวได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งที่จะเชื่อมโยง ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ในโครงการการเชื่อมต่อการขนส่ง ได้มีการหารือเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคาย...
  by dogTech
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-อินเดียเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยเป็นความสัมพันธ์ อย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วน โดยมีเอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดียเพื่อสันติภาพ...
  by dogTech
 • ผู้ประกอบการค้าอาหารญี่ปุ่นและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์มีคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยมากขึ้น โดยผู้ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้คือบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททางการเกษตรชั้นนำของ ประเทศไทย โดยการซื้อสินค้าถูก...
  by dogTech
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม Business Mentoring (กิจกรรมภายใต้ DITP AEC Club) กลยุทธ์ SMEs ไทยสู่อาเซียนหลักการซุนวู เข้าใจโจทย์ รู้วิธี...
  by Spider Show

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean