ลบ แก้ไข

การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุนสำหรับผู้ประกอบ SMEs 

                ธุรกิจ SMEs ถูกมองว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการเริ่มต้นในการพัฒนาและการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียนขาดการเข้าถึงเงินทุนและประสบปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่สูงและขาดหลักประกันที่จำเป็นสำหรับการกู้ยืมเงิน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity                

 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,497 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ถ้าแรงงานมีมาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของแรงงาน ด้วยนโยบายนี้ทำให้บริษัทด้านการก่อสร้างของไทยสามารถชนะบริษัทอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ด้วยเหตุผลที่ไทยกำลังนำหน้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง...
  by dogTech
 • ประเทศไทยยังคงเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า เพราะสินค้าจากพม่าเป็นสินค้าราคาถูกรองมาจากประเทศจีน โดยการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศพม่าและประไทยมีมูลค่า 5,570,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 22%...
  by dogTech
 • การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนและสมาชิกของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกและการบริการขนส่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อง...
  by dogTech
 • การสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) สำหรับธุรกิจจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่สำคัญของAECและสัมมนาอธิบายประโยชน์ที่สำคัญพร้อมกับขั้นตอนกระบวนการที่มีอยู่ในAECได้แก่...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean