ลบ แก้ไข

ครม. เห็นชอบการผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า


ครม. เห็นชอบการผูกพันตาม
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก” ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation) หรือความตกลง TFA ขององค์การการค้าโลก (WTO) 
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,010 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean