ลบ แก้ไข

อาเซียนในฐานะผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าโลก 

                ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า สหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับอาเซียนจะเข้ามาร่วมมือกับอาเซียนและหน่วยงานที่เวียดนามเพื่อการพัฒนาองค์กร (AED)ในด้านการจัดการการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,396 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส ผอ.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง หนัง กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมวางแผนนำผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่ม อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง...
  by Editor
 • เจ้าของร้านนั่งเฝ้าหน้าร้านขายเสื้อผ้าในกรุงฮานอย เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2557 การเติบโตของการส่งออกทำให้เวียดนามเกินดุลการค้า 1,500 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ เกินกว่าที่ทางการคาดการณ์ไว้ที่ 500...
  by Editor
 • การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนและสมาชิกของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกและการบริการขนส่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อง...
  by dogTech
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแผน 4 ปี (2557-2560) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด,...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean