ลบ แก้ไข

อาเซียนมี GDP เติบโตขึ้น 4.6%


ASEAN GDP Grows by 4.6%

 

                ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติอาเซียนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.6 ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนใน GDP นำไปสู่​​การเพิ่มขึ้นของ GDPต่อหัวและภาคบริการยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 50.1 ของ GDP รวมของภูมิภาคอาเซียน

 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,543 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ปี 2557 เป็นปีแห่งความท้าทายอุตฯไทย จะแก้จุดอ่อน ที่ปล่อยให้อินโดนีเซียและเวียดนาม แซงหน้าไปแล้วหลายขุม ได้หรือไม่ ยังต้องลุ้น ปี 2557 นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมของไทย เนื่องจากการแข่งขันจากประเทศอื่นๆ...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแผน 4 ปี (2557-2560) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด,...
  by dogTech
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-อินเดียเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยเป็นความสัมพันธ์ อย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วน โดยมีเอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อินเดียเพื่อสันติภาพ...
  by dogTech
 • โกโก้...เป็นพืชที่มีบทบาทไม่น้อยในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายการผลิตไปตามภูมิภาคต่างๆแทบทั่วโลก บ้านเราก็เช่นกัน มีการปลูกพืชชนิดแซมสวนมะพร้าว...เพื่อเป็นรายได้เสริม...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean