ลบ แก้ไข

อาเซียน-อินเดีย เร่งเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์


อาเซียน-อินเดีย เร่งเดิน
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้มีการประกาศการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดียสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และเห็นพ้องให้มีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,796 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean