ลบ แก้ไข

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน 

                กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนและมีแผนที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่า การตัดสิน ใจที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนคือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในช่วงหลังปี 2015

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,306 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบทีมประเทศไทยและหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ...
  by dogTech
 • จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015...
  by dogTech
 • นายกรัฐมนตรีนายประยุทธ์ จันทร์โอชาได้กระตุ้นให้นักธุรกิจชาวสิงคโปร์สนใจที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแด ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายประยุทธ์...
  by dogTech
 • องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน(JICA) เข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่อย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือของJICAกับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน,...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean