ลบ แก้ไข

การบูรณาการอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าไทย-มาเลเซีย 

                ในการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเชื่อว่าการรวมกลุ่มอาเซียนจะช่วยเพิ่มการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศ โดยผู้แทนของทั้งสองประเทศมีการหารือในประเด็นการค้าในที่ประชุมซึ่งคณะกรรมการการค้าไทย-มาเลเซียร่วมกันจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้แทนไทยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนมาเลเซียเข้าร่วมหารือด้านการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,425 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • หลังจากรัฐบาลประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่หนึ่งไปแล้ว ในระยะต่อไปจะพัฒนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว" เต็มรูปแบบตั้งเป้าจะพัฒนา จ.ภูเก็ต เป็นเมืองปลอดภาษีอย่างเป็นระบบ เพราะมีความพร้อมทั้งด้านท่าเรือ และสนามบิน...
  by dogTech
 • วันที่ 30 กันยายน ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือตลาดโอท็อป เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชาวสวนลองกองจากอำเภอลับแลต่างนำผลผลิตลองกองที่คัดช่อ เบอร์ 1-2-3...
  by Editor
 • กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ สงขลา,สตูล,ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ...
  by dogTech
 • MORE FOREIGNdirect investment (FDI) will flow into each Southeast Asian country, especially into infrastructure and innovative products,after the Asean Economic Community becomes fully effective at the end of this...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean