ลบ แก้ไข

อาเซียนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

ASEAN Moves Forward with Public-Private Partnership
 

                ในฐานะที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ในปี 2015 ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นประชาคมที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียน (ACCC)ได้มีการประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน อาเซียน (PPP)ในกรุงมะนิลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างความตระหนักถึงแผนแม่บทในการเชื่อมต่ออาเซียน (MPAC)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,162 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐตูนิเซียเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาในตูนิเซียและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นับตั้งแต่การเล...
  by dogTech
 • การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ(ศูนย์...
  by dogTech
 • กระทรวงแรงงานได้เตรียมที่จะกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตทำงาน เพื่อรับมือกับแลกเปลี่ยนแรงงาน เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า...
  by dogTech
 • ข้อพิพาทชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นในกรณีของเส้นขอบได้รับการคั่นด้วยสนธิสัญญาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งของพื้นที่บริเวณเขาพระวิหารจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองประเทศ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean