ลบ แก้ไข

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนาอาเซียน


ASEAN Competition Officials Undergo Evidence Gathering Training
 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางทฤษฎีที่สมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออบรบเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) และออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การทำความเข้าใจกรณีเครื่องมือรวบรวมพยานหลักฐานและทักษะในการสอบถามข้อมูลการตลาด,การสัมภาษณ์, การสืบสวนและการใช้หลักฐานในการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,866 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean