ลบ แก้ไข

อาเซียนและการรักษาจีดีพีเพื่อการพัฒนา


ASEAN GDP remains robust, backed by services
 

                จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นในจีดีพีต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นและรายได้เฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,098 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ...
  by dogTech
 • รัฐสภาได้ดำเนินแผนการเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน เพื่อกำจัดอุปสรรค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...
  by dogTech
 • อาเซียนและญี่ปุ่นได้ทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม...
  by dogTech
 • กรมส่งเสริมการส่งออกและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ได้เข้าร่วมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์แสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียน ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean