ลบ แก้ไข

ไทย ยันคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว รับรองปฏิญญาอาเซียน


ไทย ยันคุ้มครองสิทธิแรงง
 
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเตรียมการประชุมระดับชาติ 8 th ASEAN Forum on Migrant Labour ณ โรงแรม VIE กรุงเทพฯ ในเรื่องแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินนโยบายให้การคุ้มครองและดูแลสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในไทยให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย ในรอบปีที่ผ่านมากระทรวงฯได้ขยายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ติดตามที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติออกไปเป็นเวลาอีก 1 ปี โดยผ่านศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัว ตรวจสุขภาพ และออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในระหว่างที่รอการพิสูจน์สัญชาติ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,342 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อาหารยอดนิยมของประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศอาเซียน อาหาร สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ประกอบไปด้วยผักและธัญพืช เช่น มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว เสริมโปรตีนด้วยเต้าหู้และไข่ต้ม รับประทานคู่กับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ...
  by Editor Bow
 • นายสุรินทร์พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เปิดเผยในการบรรยายพิเศษเรื่อง "บริบทเศรษฐกิจไทยในอาเซียน" ว่า ปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดต่ําลง เมื่อเทียบกับพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน...
  by Editor
 • เพลงชาติเวียดนาม ชื่อเพลง : เตี๋ยน เกวิน กา (Tien Quan Ca) แปลว่า มาร์ชทหารเวียดนาม เนื้อเพลงชาติเวียดนาม Doan quan Viet Nam di Chung long cuu quoc Buoc chan don vang tren duong gap ghenh xa Co in mau chien thang mang...
  by Editor Bow
 • ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จะเริ่มในปี 2558...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean