ลบ แก้ไข

กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์


กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหา
 

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน 
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,637 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean