ลบ แก้ไข

สาธารณสุข ส่งหน้ากากอนามัยให้ภาคใต้ ป้องกันละอองควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย


สาธารณสุข ส่งหน้ากากอนาม
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จากปัญหาฝุ่นละอองควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ว่า ผลกระทบจากละอองควันไฟ มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้น เนื่องจากจุดไฟไหม้ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้นทุกจังหวัดจึงมีความเสี่ยงตลอดเวลา จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขใน 7 จังหวัดที่มีหมอกควันปกคลุม ได้แก่ สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนให้น้อยที่สุด 
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,422 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean