ลบ แก้ไข

CSCAP เพิ่มความร่วมมือกับอาเซียน 

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP) ซึ่งเป็นกระบวนการสำหรับการเจรจาปัญหาด้านความปลอดภัยในระดับภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อสำรวจโอกาสการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นและความร่วมมือที่เข้มแข็งกับอาเซียน

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,254 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1.พม่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 135 ชาติพันธุ์ 2.ชาวพม่าขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน 3.ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร...
  by Editor Bow
 • ตลาดแรงงานที่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนแรงงานภายในอาเซียนได้อย่างเสรีอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาค อาเซียนจะเปิดตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพพิเศษในปี 2015...
  by dogTech
 • enn.co.th ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเมืองของอาเซียนและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักความร่วมมือเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558...
  by Editor Bow
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean