ลบ แก้ไข

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน 


                การประชุมของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ได้มีการประชุมปรึกษาในประเด็นสิทธิของผู้หญิงและเด็ก รวมไปถึงขอบเขตและกลไกของการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ ACWC

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,163 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean