ลบ แก้ไข

การประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน


การประชุมภาคีข้อตกลงอาเซ
 

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อหารือสรุปข้อตกลงความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 โดยบนเวทีการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน 8 ข้อ คือ
 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
- สารเคมีและขยะมูลฝอย
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
- เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,138 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • โครงการGreen busจะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนในเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์, หลวงพระบางและคุนหมิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะหาคู่ลงทุนร่วมเพื่อการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต...
  by dogTech
 • จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015...
  by dogTech
 • ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีจิตสำนึกใ...
  by dogTech
 • เอกอัครราชทูตจอร์แดนเข้ามอบหนังสือราชการด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจอร์แดนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตระหว่างราชอาณาจักรฮัชไมต...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean