ลบ แก้ไข

ไทยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2030


ไทยสนับสนุนการสร้างความส

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ ในวาระที่อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคม และสหประชาชาติ ครบรอบ 70 ปี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,738 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมจัดการความรู้สรุปผลโครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา...
  by dogTech
 • พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน มอบหมายให้ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก รอง ผบก.สบส.เป็นหัวหน้า "โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำคู่มือทางกฎหมาย...
  by dogTech
 • การก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนจะมีคนต่างชาติเดินทางหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยว และแรงงานต่างชาติ เพราะไทยเป็น ศูนย์กลาง การคมนาคมของชาติต่างๆอีก 9 ประเทศในกลุ่มสมาชิก...
  by Editor
 • ตลาดแรงงานที่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนแรงงานภายในอาเซียนได้อย่างเสรีอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะ แก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean