ลบ แก้ไข

ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ อินโดนีเซีย


ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเ
 

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก "ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,221 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายพจ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยในงานเสวนา รู้อิเหนา รู้เรา เข้าใจตลาด ว่า การไปลงทุนในธุรกิจอาหารในอินโดนีเซียจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตอาหารฮาลาล...
  by Editor Bow
 • รายงานจาก "คอมม์เซค" ของธนาคารคอมมอนเวลธ์ ในออสเตรเลีย ระบุว่า "มาเลเซีย" เป็นประเทศที่จ่ายเงินซื้อ "ไอแพด" ของแอ๊ปเปิ้ลถูกที่สุดในโลก โดยไอแพดรุ่น 16 กิกะไบต์ พร้อมไวไฟ และหน้าจอเรติน่า มีราคาขายอยู่ที่ 473.77 ดอลลาร์...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ ผลประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นที่น่าพอใจ ภายหลังไทย - สหรัฐฯ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกัน นางอภิรดี ตันตราภรณ์...
  by dogTech
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก Springnews NT NewsTechnology...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean