ลบ แก้ไข

เชียงใหม่ ลงนาม ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับ เกาหลีใต้


เชียงใหม่ ลงนาม ส่งเสริม
 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร SIPA (Software Industry Promotion Agency) เชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เมืองอินซอน และเมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลีใต้ โดยทั้ง 2 เมือง มีระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วย กรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซ็องนัม เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนามิตรภาพและความร่วมมือ ส่งเสริมความเข้าใจในถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกัน ณ ศาลากลางเมืองซ็องนัม
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,666 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean