ลบ แก้ไข

เร่งเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียน


เร่งเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำม
 

จังหวัดตรัง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังและจังหวัดภาคใต้ เพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้ง โลกร้อน และ AEC แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรัง กว่า 1,000 คน
 
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากยางพารา ในปี 2557 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 168,952 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูก 7,574 ราย จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,359 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้นำกัมพูชาแสดงทัศนะเชิงบวกระบุว่ากัมพูชาจะมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางเยือนมากถึง 8 ล้านคนในปี 2563 หลังจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละปี และในปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวทำรายได้ให้ประเทศ 2,500 ล้านดอลลาร์...
  by Editor Bow
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีประชากรราว 6 ล้านคน นำเข้ายานพาหนะทุกชนิดปีละกว่า 1 ล้านคันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้รถติดขนัดในเมืองหลวงในปัจจุบัน แต่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า...
  by Editor Bow
 • กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...
  by dogTech
 • นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปลายปี 2558 ไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เต็มรูปแบบ ดังนั้นกรมฯจึงได้เตรียมความพร้อม รองรับการขยายตัว ของการค้าและการลงทุน...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean