ลบ แก้ไข

การประชุม RCEP–TNC ครั้งที่ 12


การประชุม RCEP–TNC ครั้ง
 

ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือต่อเนื่องในเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและโทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,649 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ปีนี้นับว่าเป็นปีทองสําหรับเกาหลีใต้ที่แสดงบทบาทกับอาเซียนได้มากกว่าที่เคย เพราะความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างกันดําเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว โดยเกาหลีใต้กับอาเซียนไม่เพียงเป็นคู่ค้าสําคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น...
    by Editor
  • รวมรูปอาเซียน ธงชาติอาเซียน อาเซียน ลาว อาเซียน บรูไน อาเซียน พม่า อาเซียน กัมพูชา อาเซียน เวียดนาม อาเซียน สิงคโปร์ อาเซียน มาเลเซีย อาเซียนฟิลิปปินส์ อาเซียน อินโดนีเซีย อาเซียน ไทย เรียบเรียงโดยKERO uAsean.com...
    by Editor Bow
  • ธงชาติอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้...
    by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean