ลบ แก้ไข

ไทย-มาเลเซียเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน


ไทย-มาเลเซียเตรียมขยายคว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่างสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยกับสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งมาเลเซีย (PPM) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ/กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,842 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่มาเลเซียกล่าวว่า ทีมค้นหาและกู้ภัยนานาชาติยังไม่พบซากสิ่งใดที่ยืนยันได้ว่ามาจากเครื่องบิน สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปอย่างลึกลับมากว่าสองวันแล้ว นายอัซฮารุดดิน อับดุล ราห์มาน...
  by Editor Bow
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ...
  by Editor Bow
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)...
  by dogTech
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean