ลบ แก้ไข

ไทย-มาเลเซียเตรียมขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน


ไทย-มาเลเซียเตรียมขยายคว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่างสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยกับสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งมาเลเซีย (PPM) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประกอบธุรกิจ/กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,525 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean