ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน สร้างแรงงานที่มีคุณค่าในภูมิภาคอาเซียน


ก.แรงงาน สร้างแรงงานที่ม
 

‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ย้ำ 3 หลักการให้โอกาส ‘เริ่มต้น พัฒนา คุ้มครองทางสังคม’ ส่งเสริมแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน เข้าสู่แรงงานในระบบให้เป็นแรงงานที่มีคุณค่าในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการเดินทางไปเยือนประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์ร่วมกันว่า หลายประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในแรงงานในระบบโดยมุ่งสู่แรงงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบจากกำลังแรงงานที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นแรงงานในระบบประกันสังคมราว 10 ล้านคนเศษที่เหลือประมาณ 20 ล้านคนเศษเป็นแรงงานนอกระบบ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 891 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประขุมอาเซียนฟอรั่มสำหรับประเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาในสายอาชีพและกำหนดทิศทางร่วมกันสำหรับการผลิตของแรงงานที่มีทักษะ ในการ...
  by dogTech
 • ธงชาติอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้...
  by Editor Bow
 • เคยสงสัยไหม ทําไมอเมริกาหรือประเทศในฝั่งยุโรปจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ แล้วเหตุใดพวกเขาจึงต้องแทรกแซงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า? อะไรคือการวัดค่าให้เขามีอํานาจเหนือกว่าเรา? เพียงเพราะเขามีระบบเศรษฐกิจที่ดีใช่ไหม...
  by Editor
 • เว็บไซต์บิสิเนสอินไซเดอร์ (BusinessInsider.Com ) ในสหรัฐฯ ได้จัดอันดับ Extreme Menu หรือ 18 เมนูสุดขั้ว ที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในซีกโลกตะวันตกที่มักช่างเลือก ไม่ควรนำขึ้นโต๊ะอย่างเด็ดขาด โดยมีเมนู "หมาย่าง "...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean