ลบ แก้ไข

เมียนมาร่วมผลักดันด่านพรมแดนสิงขร จ.ประจวบ เป็นด่านถาวร


เมียนมาร่วมผลักดันด่านพร
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายหลังการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 


อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,917 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาพม่าเพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักเลขาธิการอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมในกรุงจาการ์ตาพร้อมกับกลุ่มของสมาชิกรัฐสภาจากพม่า อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech
 • อาเซียนดำเนินการความต้องการในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายและการสูญเสียจากภัยพิบัติในกรุงจาการ์ตาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมุ่งสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซีย...
  by dogTech
 • "รู้สึกสนใจงานเชื่อมมาตั้งแต่เด็ก จึงเลือกเรียนในสาขานี้ในระดับ ปวช.ปี 1 (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ฝึกซ่อมเรื่อยๆ ใช้เวลาหลังเลิกเรียน หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยบ้าง...
  by Editor
 • ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว, กัมพูชาและพม่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิด AEC เนื่องจากผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตากกลุ่มการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไทยกัมพูชา,ลาว,พม่าและเวียดนาม...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean