ลบ แก้ไข

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์


ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้
 

ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้นำฝ่ายไทย และมีพันเอก ดร.เพ็งสวรรค์ ทิพวงศ์ไซ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ หัวหน้ากองเลขาคณะชี้นำระดับชาติ ต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้นำฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,505 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ทางการเมืองของไทยให้​​เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากนิวซีแลนด์และสาธารณรัฐประชาชนจีนรับทราบในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในย่างกุ้งพม่าเมื่อที่ 7...
  by dogTech
 • จีนขยายเศรษฐกิจได้กว้างมากขึ้น จีนมีเงินสำรองในประเทศ 99ล้านบาท แต่ไทยมีแค่ 5.4 ล้านบาท การลุงทุนของจีนไปในทั่วโลก กว่า 10 ล้านคน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากมองโลกแบบวิกรม ตอน AEC + 6 + 3 = 9...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่จนเกิดเป็นคำสั่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลเสียความสงบสุขแ...
  by dogTech
 • 1. วิศวกร บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการประเมินเป็นเกณฑ์และอยู่ในระเบียบวินัยของวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกรหรือรัฐบาลภายในประเทศ 2. พยาบาล...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean